آپاندیس (جراحی آپاندیس-آپاندکتومی)

تاریخ ایجاد: شنبه 30 خرداد 1394 تعداد بازدید: 6501 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: host
آپاندیس (جراحی آپاندیس-آپاندکتومی)

 در مورد آپاندیس وبرداشت آن

 کلياتی درباره عمل آپاندکتومی 

 به عمل جراحی آپانديس ، آپاندکتومی می گويند.اين متن توضيحاتی دراین درباره ارئه می کند. 

 به چه دليلی ممکن است شما نياز به عمل جراحی آپاندکتومی داشته باشيد؟

 روش های برداشت آپانديس

 قبل و بعد از عمل انتظار چه مواردی را داشته باشيم؟

 به ياد داشته باشيد که در افرادی که تحت عمل جراحی آپاندکتومی قرار می گيرند هيچ دو موردی يافت نمی شود که از هر  لحاظ کاملا شبيه به هم باشند دلايلی که شما را نيازمند به اين عمل می کند و همچنين علائم بعد از عمل تا حد زيادی  به  سن شما، شدت بيماری و همچنين به  وضعيت سلامت عمومی شمابستگی دارد. اين بروشور قصد ندارد تا جای توصيه های  پزشک معالج و دانا شما رابگيرد، بلکه هدف آن کمک به شما در جهت اگاهی درباره کلياتی از روند اين بيماری ميباشد. اين  اطلاعات را با دقت مطالعه کنيد. اگر پس ازمطالعه، سوالی در اين باره برای شما به وجود آمد به راحتی و صادقانه آن را با پزشک  جراح خود مطرح نماييد.

 آپانديس چيست؟

 آپانديس زائده ای لوله مانند به طول 3 تا 6 اينچ که از محل اتصال روده باريک و روده بزرگ خارج شده است. حتی اگر آپانديس در  بدن دارای عملکرد مشخصی هم باشد هيچ کس نمی داند که آن چيست. در هر صورت،  وقتی آپانديس دچار عفونت يا التهاب شود، بايد از بدن خارج شود. نحوه جهت گيری آپانديس ممکن است به سمت روده باريک و سکوم ( منطقه ای قابل اتساع که  روده بزرگ از آنجا شروع شده و ايلئوم از يک سمت به اين منطقه باز می شود) متفاوت باشد. همين گونه تفاوت هاست که  ممکن است باعث علائم غير معمول و گيج کننده ای شود که تشخيص بيماری را مشکل می کند. 

 آپانديسيت چيست؟

 انسداد آپانديس بوسيله مدفوع يا به هر دليل ديگری می تواند منجر به التهاب آپانديس شود که آپانديسيت ناميده می شود.  آپانديسيت معمولا به سرعت و در عرض 6 تا 12 ساعت ايجاد می شود. علائم آن معمولا عبارتست ازدرد شکمی، که به صورت  يک درد و ناراحتی مبهم در اطراف ناف شروع می شود. در عرض چندساعت درد شديد تر شده و به صورت موضعی در قسمت  های پايين سمت راست شکم احساس می شود. شکم ممکن است سفت شده و نسبت به فشار بسيار حساس شود. درد  معمولا باتهوع،  استفراغ و تب خفيف همراه می باشد.

 چه کسانی مبتلا به آپانديسيت می شوند؟

 تقريبا دو سوم کسانی که مبتلا به آپانديسيت می شوندخانم بوده و حدود دو سوم کسانی که مبتلا به اين بيماری می شوند  در سن 15 تا 44سالگی قرار دارند. هرچند هر کسی و در هر سنی ممکن است دچار اين بيماری شود. 

 تشخيص آپانديسيت

 آپاندکتومی تقريبا هميشه به صورت اورژانسی انجام ميشود. بنابراين تشخيص آپانديسيت معمولا به سرعت انجام شده و  عمدتا بر اساس بررسی  علائم  و آزمايشات فيزيکی می باشد. در صورتی که در زمينه علائم بالينی شما سوالی مطرح باشد  و يا در صورتی که به نظر نمی رسد علائم شما اورژانسی باشد، ممکن است از شما آزمايشات خونی و عکس برداری  شکمی با اشعه ايکس به عمل آيد. اين آزمايشات  همان تست های معمولی است که در زمان پذيرش انجام ميشود شامل:  شمارش کامل گلبول های خونی، تست های انعقاد خون، آناليز ادرار و عکس برداری از قفسه سينه. 

 آماده سازی برای عمل جراحی

 از آنجا که ممکن است شما به صورت اورژانسی دربيمارستان پذيرش شويد، ممکن است از شما سوال شود که از آخرين باری  که غذا خورده ايد چه مدت می گذرد. علت اين سوال اينست که داروهای  بيهوشی عمومی، که معمولاقبل از عمل جراحی  آپاندکتومی به بيمار داده می شود، بايد فقط با معده خالی تجويزشود.

 ممکن است قبل از جراحی يک داروی آرام بخش تزريقی دريافت کنيد که باعث خواب آلودگی شما شود. علاوه براين ممکن  است برای دسترسی به جريان خون وريدی،  يک سوزن وريدی نيز در قسمت پشت دست و يا در ساعدشما وارد شود تا از اين  طريق داروهای بيهوش کننده عمومی در اتاق عمل برای شماتجويز شود. تمام اين کارها معمولا  حدود يک ساعت به طول می  انجامد. 

 روند  عمل جراحی

 امروزه جراح می تواند عمل جراحی آپاندکتومی را به دو روش انجام دهد:

 1)از طريق عمل باز                        2)از طريق تکنيک لاپاروسکوپی

 1)روش عمل باز: در اين روش، جراح يه برش کوتاه در پوست و لايه چربی زير آن ايجاد ميکند. سپس عضلات ديواره شکم جدا  شده و پريتوئن مشخص ميشود که به صورت آستری اطراف حفره شکمی را گرفته است. پريتوئن بريده می شود تاسکوم    يعنی بخشی از روده بزرگ که آپانديس به آن متصل شده است، مشخص شود. بعداز اينکه روده باريک به کناری زده شد،  آپانديس با دقت از بافت های اطراف جدا ميشود. عروق خونی اطراف محل نيز بسته می شود.

 در اين زمان آپانديس بسته و جدا می شود. سپس آپانديس برای آزمايش به آزمايشگاه پاتولوژی فرستاده می شود. محل  برداشت آپانديس به سمت سکوم قرار داده می شود. در نهايت پريتون، عضلات ديواره ای و برش پوستی بسته می شود.  بستن پوست بوسيله بخيه و يا  با استفاده از بست های آهنی کوچک انجام می شود.

 2)روش لاپاروسکوپی: جراح حين عمل جراحی برداشت آپانديس از لاپاروسکوپ برای مشاهده داخل حفره شکمی استفاده  می کند. لاپاروسکوپ لوله فلزی طويلی است که دارای لنزی می باشدکه به دوربين تلويزيونی متصل می باشد. جراح می تواند مستقيما از طريق مانيتورتلويزيون عمل را انجام دهد. ابزارهای جراحی به نام کانولا از طريق منافذ کوچک ديگری وارد شده و  برای برداشت آپانديس مورد استفاده قرار می گيرد.

 آپاندکتومی بوسيله لاپاروسکوپ جايگزين مناسب و بی خطری برای روش عمل باز می باشد. در سال های اخير بين اين دو  روش ، تفاوتی در زمينه هزينه های بيمارستانی، مدت بستری شدن بيمار در بيمارستان و بروز عفونت وجود ندارد.هرچند در  روش لاپاروسکوپی نسبت به روش عمل باز  بيمار زودتر می تواند فعاليتهای روز مره خود را از سر بگيرد. اين روش برای هر  بيماری مناسب نمی باشد و اين بستگی به شما و جراح شما دارد که تصميم بگيريد کدام روش برای شما مناسب تر است.  

 بازيابی  پس از عمل جراحی

 شما ممکن است پس از عمل اپاندکتومی برای حدود يکساعت در اتاق بازيابی بمانيد. اگر عمل شما به صورت باز انجام شود  می توانيد بعد از6 ساعت بلند شده و راه برويد و انتظار می رود در عرض يک تا دو روز از بيمارستان مرخص شويد. در صورتی که  عمل شما با روش لاپاروسکوپی انجام شود با احتمال زياد درهمان روز عمل، می توانيد از بيمارستان مرخص  شويد.

 براساس نوع و شرايط عمل شما، پزشک شما ممکن است به شما توصيه کند تا به مدت يک تا چند هفته از دويدن و بلند کردن  وسايل سنگين اجتناب نماييد. 

 شرايط پيچيده چيست؟

 بروز شرايط پيچيده پس از عمل آپاندکتومی نادر می باشد، هرچند در صورت پارگی آپانديس قبل از عمل، پرتونيت ممکن است  روی دهد، که يک عفونت حفره شکمی می باشد که پتانسيل تهديد کنندگی زندگی بيمار را دارد. در اين شرايط درمان به  صورت تزريق وريدی آنتی بيوتيک برای کنترل عفونت می باشد. برخی بيماران که مستعد ابتلا به آپانديسيت می باشند حتی  در صورتی که هيچ گونه علائمی نداشته باشند ممکن است تحت عمل آپاندکتومی قرار بگيرند تا از پارگی آپانديس و مشکلات  ديگر اجتناب شود.  

 آيا رد زخم (اسکار) باقی می ماند؟

 اسکار کوچکی در محل برش باقی می ماند که معمولا درمحل چين طبيعی بوده و بسيار نامشهود می باشد.

 


printrating
  نظرات

نظری وجود ندارد.

اخبار سایت

چرخش روزگار بار دگر سالی نو بر دوش نسیم بهاری نهاد تا این امانت سبز را نزد ما آورد.
مصاحبه با دکترعزیزی در مورد تاثیرلیزردردرمان همورویید

: روش‌های درمان هموروييد - ليزرمعجزه نمی‌كند طی سال‌های اخير با تحول در روش‌های درمان هموروييد يابواسير، تنها راه درمان اين بيماری عمل جراحی نيست، بلكه روش‌هايی نيز وجود داردكه مشكلات و دردهای بعد از عمل جراحی را ندارد. اما در جامعه با تبليغات غير واق...
توصیه های پزشکی

: با توجه به فصل گرما مصرف فراوان مايعات بخصوص آب ، آب ميوه های طبيعی، ميوه و سبزيجات تازه توصيه ميشود. از مصرف غذاهای صنعتی وکنسروی، نوشابه های گازدار ، فست فودها جدا خودداری نماييد. دوستدار شما دکتر رسول عزيزی
پاسخ سوالها

: باعرض پوزش به دلیل غیرفعال بودن بخش سوالات لطفا سوال خود را به razizimd@gmail.com ایمیل کنید.
دوستان و هموطنان عزیز و ارجمند و بخصوص بیماران گرامی که بنحوئی اینجانب در خدمتشان بودم : نوروز فرخنده، یادگار نیاکان پیام آور دوستی و عشق و مهر را شادباش می گویم و آرزو دارم سالی همراه با تندرستی وکامیابی و سرشار از شادی داشته باشید و رنجوری و بیماری را در سالی که به پایانش رسیدیم باقی بگذارید و در سال جدید سالم و سر حال و شاد باشید. توصیه من به شما این است که پیام های بهداشتی را جدی بگیرید و هنگام مشاهده وضع و حالت غیر عادی به پزشک خودتان مراجعه و از انجام آزمایشات لازم غافل نباشید. استفاده و خوردن مواد فیبر دار و از جمله سبزیجات و میوه های مختلف شما را از ابتلا به بیماری های روده با در صد زیاد ایمن میکند. ورزش و خوردن مایعات و مخصوصا آب به مقدار حداقل 7-8 لیوان در روز بسیار پر اهمیت است، خواهش میکنم مورد توجهتان قرار دهید. سایت من با اطلاعاتی که در مورد بیماریهای کولورکتال در اختیار شما قرار داده مرتب به روز رسانی میشود و همچنان در دسترس شما قرار دارد . سعی میکنیم سئوالات شما را با همکاری دوستان در اولین فرصت جواب دهیم و راهنمائی لازم را در اختیارتان قرار دهیم. اگر در سال گذشته سوال یا درخواستی مطرح کردید که پاسخ داده نشده از شما پوزش میطلبیم . کثرت درخواستهای مشاوره و سوالات باعث شد تا پاسخ عده ای از عزیزان به موقع داده نشود. لطفن در صورت نیاز دوباره درخواست و یا سوال خود را فقط از طریق آدرس ای میل razizimd@gmail.com ارسال نمایید. با آرزوی سلامتی شما دوستدار شما دکتر رسول عزیزی