بیماریهای التهابی روده (کرون-کولیت زخمی)

تاریخ ایجاد: شنبه 30 خرداد 1394 تعداد بازدید: 9627 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: host
بیماریهای التهابی روده (کرون-کولیت زخمی)

 بيماری کرون چيست؟

بيماری کرون يک فرآيند التهابی مزمن ميباشد که دردرجه اول مربوط به دستگاه گوارش است. هر چند که ممکن است شامل هر بخشی از دستگاه گوارش از دهان تا مقعد باشد ولــی اغـلب بـــر آخــرين بخش روده کوچک (ايلئوم) ويا روده بزرگ (کولون و رکتوم) نمود پيدا ميکند. 


                   

بيماری کرون يک بيماری مزمن است و ممکن است در زمانهای مختلف در طول زندگی عود کند. در برخی از افراد و بيماران ممکن است برای مدت طولانی بيماری فروکش کند و گاهی برای چندين سال بدون هيچ علامت و نشانه ای باشد.متاسفانه هيچ راهی برای پيش بينی زمانی که بهبودی ممکن است رخ دهد و يا نشانه های عود مجدد آن ظاهر شود وجودندارد. 

علائم بيماری کرون چه هستند؟

از آنجا که بيماری کرون می تواند در هر قسمتی ازروده ها تاثير بگذارد، نشانه ها و علائم بيماری کرون بين بيماران تا حد زيادی ممکن است متفاوت باشد.علائم رايج اين بيماری شامل انسداد روده ها، درد شکم، اسهال، تب،کاهش وزن، و نفخ است. در تمام بيماران ممکن است همه اين علائم تجربه شود، و دربرخی ممکن است علائم و نشانه های ديگری مــاننـد درد در مقعد يا تـــرشحـات مقعدی،ضـايـعـات پــوستی، آبسه مقعدی، شقاق، و درد مفاصل (آرتروز)  نيز بروز نمايد.

چه کسانی مبتلا ميشوند؟

در هر گروه سنی ممکن است افراد تحت تاثيراين بيماری قرار بگيرند، اما اکثر بيماران جــوانان و افراد بالغ بين 16  تا 40 ساله هستند. بيماری کرون به طور معمول بيشتر در افرادی که در آب و هــوای شمالــی زندگی می کنند رخ می دهد.  ابتلای به آن در زنان و مردان به نسبت مساوی به نظرمی رسد و در برخي از خانواده ها ممکن است بين اعضای خانواده مشترک باشد. حدود 20 درصد از افراد مبتلا به بيماری کرون به طور نسبی از اعضای يک خانواده هستند مثل يک برادر و يک خواهر، و گاهی اوقات پدر و مادر و يا کودک با سابقه ابتلابه نوعی از بيماری های التهابی روده.  

بيماری کرون و يک بيماری مشابه ديگر به نام"کوليت اولسراتيو" اغلب به عنوان بيماريهای التهابی روده با هم گروه بندی می شوند.حدود دو ميليون نفر در ايالات متحده به اين دو بيماری مبتلا هستند. 

چه چيزی عامل ابتلا به بيماری کرون است؟

علت دقـيــق ابـتـلا به ايـن بـيـماری شنـاخته نـشده است.بـاايــن حـال، در حـال حـاضـر مــرکـزی تئوريهای مونولوژيک(سيستم دفاعی بدن) علت باکتريايی را تا حدودی عامل بيماری کرون ميداند. اين بيماری مسری نيست اما کمی تمايل به مسائل ژنتيکی ( وراثتی ) دارد. مطالعه با روش عکسبرداری با اشعه ايکس از روده کوچک برای تشخيص بيماری کرون ممکن است مورد استفاده قرار گيرد. 

بيماری کرون چگونه درمان می شود؟

درمان اوليه تقريبا هميشه با دارو است. ولي در کل هيچ "درمانی"  به طور قطعی برای بيماری کرون شناخته نشده است، امادرمان های پزشکی با استفاده از يک يا چند داروی مختلف وسيله ای برای درمان اوليه بيماری کرون و رفع علائم آن است. داروی "کورتيکواستروئيدها" شايع ترين تجويز برای اين بيماری ميباشد. داروهايی مانند "پردنيزون" ، "متيلپردنيزولون" ، و داروهای مختلف ضد التهابی از اين دسته هستند. 

گاهی اوقات نيز داروهای ديگری ممکن است مورداستفاده قرار بگيرد که شامل "6 مرکاپتوپورين "(ام پی 6)و"آزاتيوپرين"ميباشد و سرکوب کننده سيستم ايمنی در بدن است. بعلاوه داروی ديگری به نام"مترونيدازول" نيز ممکن است تجويز شود که يک آنتي بيوتيک با تاثيرگذاری در سيستم ايمنی بدن است و اغلب در بيماران مبتلا به بيماری های مقعدی نيز مفيد است. 

در مواردی که بيماری کرون پيشرفته تر و يا حادترشده باشد ، جراحی نيز ممکن است برای مداوای بيمار  توصيه می شود.  عمل جراحی گاهی اوقات ضروری است، زمانی که عوارضی به شرح زير در بيمار پديدار گردد : 

علایم رایج در بیماری کرون عبارت است از:

1)بروز دردهای ناشی ازاحساس گرفتگی و یا انقباض در ناحیه شکم

-------------------------------------------------------------------------------------

 2)اسهال    3)تب     4)کاهش وزن    5)نفخ     6)درد یا ترشح در مقعد

-------------------------------------------------------------------------------------

7)ضایعات پوستی   8)آبسه مفعد    9)شقاق مقعدی  10)درد مفاصل

-------------------------------------------------------------------------------------

 درمان اوليه تقريبا هميشه با دارو است. ولی در کل هيچ "درمانی"  به طور قطعی برای بيماری کرون شناخته نشده است، امادرمان های پزشکی با استفاده از یکيا چند داروی مختلف وسيله ای برای درمان اوليه بيماری کرون و رفع علائم آن است. داروی "کورتيکواستروئيدها" شايع ترين تجويز برای ايــن بــيـماری ميـباشـد. داروهــايـی مانند "پردنيزون" ،"متيل پردنيزولون" ، و داروهای مختلف ضد التهابی از اين دسته هستند. 

 گــــاهــی اوقـــات نــيــز داروهـــای ديـــگری مـمـکن اسـت مــــورد استـــفـاده قرار بـــگــيــــرد کـــه شامل "6مرکاپتوپورين" ( ام پي 6 ) و "آزاتيوپرين" ميباشد و سرکوب کننده سيستم ايمنی در بدن است. بعلاوه داروی ديگری به نام "مترونيدازول" نيز ممکن است تجويز شود که يک آنتی بيوتيک با تاثيرگذاری در سيستم ايمنی بدن است و اغلب دربيماران مبتلا به بيماری های مقعدی نيز مفيد است. 

در مواردی که بيماری کرون پيشرفته تر و يا حادترشده باشد ، جراحی نيز ممکن است برای مداوای بيمار  توصيه می شود.  عمل جراحی گاهی اوقات ضروری است، زمانی که عوارضی به شرح زير در بيمار پديدار گردد:  

به وجود آمدن سوراخ در ديواره روده،

انسداد ( بسته شدن)  روده،

خونريزی به مقدار قابل توجهی همراه با بيماری کرون رخ دهد،

ديگر نشانه هايی که در هنگام عود بيماری ممکن استفوريت کمتری برای جراحی داشته باشند شامل :

آبسه، فيستول ( ارتباطات غير طبيعی از روده به سطح پوست ). بيماری مقعدی شديد که با وجود درمان دارويی مناسب تداوم پيدا کرده است.

همه ی بيماران مبتلا به اين عوارض و يا عوارض ديگرنياز به عمل جراحی ندارند. بهتر است از طريق مشاوره با پزشک متخصص گوارش و يا جراح روده بزرگ و مقعد ( کولون و رکتوم ) در اين مورد  تصميم گيری شود.  

آيا برای درمان بيماری کرون ميتوان از جراحی اجتناب کرد؟

در هر حال روشهای رايج پزشکی مانند درمان دارويی برای درمان بيماری کرون به عنوان اولين اقدام انجام ميشود . بسياری از بيماران به دليل داشتن باور غلط نسبت به عمل جراحی و اينکه جراحی را دارای عوارض زيادی ميدانند ،رنج و درد زيادی را متحمل ميشوند تا با درمان دارويی بهبودی پيدا کنند.ولی در نهايت حدود سه چهارم از بيماران ناگزير به عمل جراحی می باشند. 

جراحی به عنوان يک "درمان" محسوب نميشود،بلکه در اصل يک روش محافظه کارانه است و با برداشتن قسمت محدودی از روده ( حذف قسمتی از روده که درگير بيماری کرون ميباشد ) سعی در حذف کردن بيماری کرون از بدن بيمار دارد. لازم به ذکر است که اکثر بيماران با همان اولين جراحی مشکلشان برطرف ميشود و هرگز نياز به جراحی اضافه تر نخواهند داشت .

 معمولا جراحی يک تسکين طولاني و موثر برای بهبودعلائم بيماری کرون ميباشد ، همچنين جراحی ميتواند نشانه های بيماری کرون را از بين ببرد .بعلاوه اينکه عمل جراحی نياز بيمار را به مصرف مداوم داروهای تجويزی محدود کرده ويا کاملا بيمار را از مصرف دارو بی نياز ميکند. برای مديريت درمان در بيماری کرون بهترين کار کمک گرفتن از يک جراح ماهر و باتجربه در زمينه بيماريهای روده و مقعدمی باشد.  

                                     -----------------------------------------------------------------------------------------

                                    جراحی يک تسکين طولانی و موثر برای بهبود علائم بيماری کرون و نيز

                                   محدود  کردن  و حذف مصرف داروهای تجويزی  به صورت مداوم ميباشد.     

                                        -----------------------------------------------------------------------------------------------

 جراحی در بيماری کرون 

چه موقع جراحی در بيماری کرون ضروری ميباشد؟

از آنجايی که دو سوم الی سه چهارم از بيماران مبتلابه بيماری کرون در طول زندگی خود نياز به عمل جراحی خواهند داشت ، بسيار مهم است که اين بيماران بدانند چرا يک عمل جراحی بايد انجام شود.  

برخی از عوارض و نشانه ها حاد و خطرناک هستند ونياز فوری به عمل جراحی دارند . در بيماران با شرايط غير حاد نيز عمل جراحی بااختيار و انتخاب بيمار انجام ميشود. عوارض جانبی که نياز به عمل جراحی فوری دارند شامل خونريزی، سوراخ شدن روده، انسداد روده، تشکيل آبسه، و يا مگاکولون سمی ( اتساع واز دست رفتن حالت انقباض "تون" عضلات در روده بزرگ ) هستند. اگر يکی ازاين عوارض در بيمار رخ دهد، تصميم گيری برای شروع عمل جراحی بايد هر چه سريعترانجام شود.  

در برخی بيماران مبتلا به بيماری کرون درمان های رايج پزشکی برای کنترل علائمی مانند درد ، کاهش وزن ، تب ، خستگی شديد جوابگو نيست و يا به دليل عوارض جانبی ناشی از تجويز اين درمان ها ممکن است غير قابل تحمل باشند ، انتخاب عمل جراحی ممکن است به عنوان بهترين گزينه به اين بيماران ارائه شود . با در نظر گرفتن لزوم انتخاب عمل جراحی برای بيمار مشورت با متخصص گوارش وجراح در مورد اينکه آيا عمل جراحی در اين زمان روی بيماری و روش درمان آن چقدرموثر است و نيز کدام عمل در دسترس بيمار است و بيمار چه انتظاری بايد بعد از جراحی داشته باشد ، الزامی می باشد .  جراحی بخشی از زنجيره مراقبت در بيماران مبتلابه بيماری کرون است.  اين يک درمان قطعی برای اين بيماری نيست.  جراحی می تواند عوارض بيماری را کاهش دهد و در مواردی آن را حذف کند. 

هدف از انجام عمل جراحی حفاظت از روده و بازگشت بيماربه بهترين کيفيت ممکن در زندگی است. هنگامی که يک بيمار مبتلا به بيماری کرون برای عمل جراحی اقدام ميکند ، مهم است که پزشکان معالج از انواع داروهای مختلف که شخص در حال مصرف کردن آنها است، آگاهی کامل داشته باشند. مراقبت از بيمار حاصل يک کارگروهی است که شامل : جراح ، متخصص بيهوشی و پزشک درمان اوليه ميباشد. به عنوان مثال ،  بيماری که داروهای استروئيدی دريافت ميکرده ، بايدروند مصرف دارو در بيمار همچنان ادامه پيدا کند و در حين عمل جراحی نيز دارو را به صورت وريدی دريافت کند. جراح و متخصص گوارش در مرحله بعد از جراحی بايد تعيين کننده و ناظر بر روند کاهش مصرف داروهای استروئيدی در بيمار باشند. 

نقش تغذيه در بيماران مبتلا به بيماری کرون که جراحی شدند چيست؟

تغذيه نقش مهمی را ايفا ميکند. التهاب ناشی ازبيماری کرون ميتواند باعث اسهال و سوء جذب مواد غذايی در بدن بيمار شود. اگر رژيم غذایی مناسب به بيمار داده نشود ، ممکن است بيمار دچار کاهش وزن قابل ملاحظه و نيزسوء تغذيه بشود. تقويت تغذيه بيماران قبل از عمل جراحی انتخابی  بسيار مهم ميباشد. از جمله مزايای تقويت تغذيه بيمار، افزايش قدرت سيستم ايمنی بدن بيمارميباشد، که احتمال بروز عوارضی مانند عفونت را در بدن بيمار کاهش داده و نيز زمان بهبودی بيمار را نيز ميتواند تسريع کند. در صورتيکه بيماران در وضعيتهای اورژانسی منجر به عمل جراحی ، امکان بازسازی روند تغذيه خود را ندارند. تغذيه مناسب ميتواندقبل از عمل جراحی انتخابی کارآيی مثبتی داشته باشد ، مانند زمانی که يک بيمار دچار انسداد نسبی روده کوچک شده است و  تازه برای بيمار درد و ناراحتی ايجاد شده است. تغذيه اغلب ميتواند به صورت يک فرمول خاص خوراکی ارائه شود ، يا در صورت نيازتغذيه در مجموعه ای از تزريقات ارائه ميگردد تا زمان استراحت روده ها بيشتر باشد.برای کاهش التهاب روده ها در بيماری کرون ممکن است قبل از جراحی داروهايی شامل"استروئيدها" ، "مترونيدازول" ، " 6 مرکاپتوپورين" و يايکي ديگر از داروهای سرکوب کننده سيستم ايــمنــی بــدن و يــا يــکي از داروهای" 5 آمينه ساليسيليک اسيد "( مسالازين) تجويز شود.

 متداولترين عمل جراحی انجام شده برای بيماری کرون چيست؟

هدف از عمل جراحی در بيماران مبتلا به بيماری کرون حذف بخش يا قسمتهايی از روده است که به بيماری مبتلا شده است و عامل ايجاد نشانه ها و علائم بيماری در بيمار ميباشد . اگر کرون يک قسمت کوچک و محدود را درگير کرده باشد يک "استريکچر پلاستی" انجام ميشود. عمل جراحی برای برداشتن قسمت مبتلا به بيماری کرون در روده "برداشت" يا "رزکسيون" خوانده ميشود همچنين پس از حذف قسمتی از روده که مبتلا به بيماری کرون بوده است دو قسمت ابتدايی و انتهايی آن توسط جراح دوباره به هم متصل ميشود تا حالت پيوستگی روده برقرار شود ، اين کار "آناستوموز"  ناميده ميشود 

 اين نوع از عمل جراحی منجر به استفاده از"استومی" ( نصب کانال خارجي برای دفع مدفوع ) نميشود. نـــامــهــای مختلفی برای جــراحــی هــای "رزکسيون" وجود دارد و اين نامها بستگی به اين دارد که کدام قسمت از روده حذف شده و سپس دو سر ابتدايی و انتهايی آن "آناستوموز " به يکديگر شده باشند ( به هم پيوند بخورند ) . به عنوان مثال : زمانی که جراح بخشی از"ايلئوم" (قسمت انتهايی روده کوچک) را همراه با "سکوم" (قسمت ابتدايی روده بزرگ) خارج ميکند، اين روش رزکسيون (برداشت) "ايلئوکوليک"ناميده ميشود با آناستوموز روده " ايلئواسندينگ " ( اشاره به قسمتهايی از روده کوچک و روده بزرگ که بايد به هم متصل شوند ).

وقتی که تمام روده بزرگ براي کوليت کرون خارج شود وايلئوم به مقعد بيمار متصل شود ( در شرايطی که مقعد بيمار به بيماری مبتلانباشد)  ، اين روش "کولکتومی" تمام شکم  با آناستوموز "ايلئورکتال " ناميده ميشود.  

زمانی که روده کوچک به بيماری کرون مبتلا ميشود ،ممکن است بيماری در سطوحی از روده ها که سالم هستند نيز وارد شود. اين "جست وخيز کردن " زمينه های علامت کلاسيک بيماری کرون است. مناطق مبتلا به بيماريکه فعال شده است، ممکن است تنگ شده و در نهايت مانع از عبور محتويات روده بشود.قسمت سالم  روده با وارد کردن فشار سعی در جبران حرکت درسطح تنگ شده ميکند،اين انسداد و يا تنگی روده باعث ايجاد دردهای وحشتناکی در ناحيه شکم ميشود. توصيه ميشود در چنين شرايطی قسمت بيشتری از روده کوچک حذف شود زيرا ميتواند باعث کمبودشديد تغذيه شود. بنابراين ، به منظور حفاظت از روده و بهبود کيفيت زندگی در بيماران مبتلا به اين نوع از بيماری کرون، با روش " استريکچر پلاستی " گشاد سازی روده راميتوان انجام داد. اين روش قسمتهای تنگ شده را بدون نياز به حذف هيچ قسمتی از روده باز کرده و روده کوچک را از امتداد قسمتی که تنگ و مسدود شده باز و گشاد ميکند.همچنين روش ديگری برای گشاد سازی وجود دارد که توسط "کاتتر بالون " صورت ميگيرد. گزارشهای زيادی از استفاده از اين روش برای گشادسازی روده ثبت شده است،ولي اثر " کاتتر بالون " ممکن است فقط به صورت موقتی باشد و بعد از مدتی دوباره روده کوچک دچار تنگی شود.  استفاده  از  روش  استريکچر پلاستی برای درمان عوارض بيماری کرون در اين زمان توصيه ميشود.  

استــفاده از عــمــل جراحی به صورت محــافــظـه کارانه برای درمان بيماری کرون روده ميتواند يک روش جايگزين برای درمان باشد،بنابراين ، رزکسيون ( برداشت ) قسمت محدودی از روده ميتواند به بيمار کمک کند تابدون نياز به " استمی " به زندگی عادی باز گردد،  در اين نوع رزکسيون احتمال عود مجدد بيماری زياد است ولی با اينحال هنوز هم گزينه خوب و مناسبی به نظرميرسد.  

تنها در حدود 15 درصد از بيماران مبتلا به بيماری کرون ، امکان سرايت بيماری به روده بزرگ نيز وجود دارد. برداشتن روده بزرگ و راست روده ( پروکتو کولکتومی ) با  ايلئوستومی در بعضی از بيماران انجام شده است مانندهنگامی که مقعد و راست روده در بيماران به امراضی مثل فيستول و يا آبسه مبتلا شده باشد . در برخی از اين بيماران اسفنکتر مقعد ( عضله مقعدی) ميتواند آسيب جدی ببيند و موجب بی اختياری در دفع مدفوع در بيمار شود که ايلئوستومی يکی از روشهای موفق درمان آن است. برخی از بيماران به خاطر نا موفق بودن درمانهای طبی و جراحيهای موضعی ، شکستهای مکرری را در درمان بيماری تجربه کرده اند و ميخواهند با تجربه روش ايلئوستومی به زندگی عادی برگردند.  " استوميت " ها ( بيماران استومی ) ميتوانند از يک زندگی کاملا معمولی و فعال برخوردار باشند.  

آبسه و فيستول چگونه به وسيله جراحی درمان ميشوند؟

تقريبا 25  درصد از افراد بزرگسال مبتلا به بيماری کرون، به بيماري آبسه يا فيستول نيز مبتلا  هستند. اين مساله درکودکان کمتر شايع است.  منشاء اين عارضه سوراخی است که در ديواره روده ايجادشده و يک مجموعه عفونی از باکتريهای روده و مايعات در آن شکل ميگيرد. اگر اين مجموعه عفونی از طريق يک کانال بتواند مسيری را به قسمت ديگری از روده يا اندام ديگر ( مانند : واژن، مثانه و يا سطح بيرونی پوست ) باز کند ، کانال به وجود آمده" فيستول " ناميده ميشود. اين عارضه ميتواند در شکم يا لگن يا بافت نرم اطراف" آنورکتوم " به وجود بيايد. اگر يک آبسه سوراخهایی در داخل حفره شکمی ايجاد کند ، بر اثر گسترش عفونت، عوارضی مانند درد شديد ، تب ، شوک و به شکل کلی مسمويت عفونی "سپسيس" ( ناشی از ورود باکتريها به خون)   در بيمار نمايان گر ميشود. در اين وضعيت بيمار نياز به يک جراحی اورژانس خواهد داشت تا فورا يک جستجو در ناحيه شکم صورت گيرد و محل آبسه برای تخليه عفونت و از بين بردن حفره به وجود آمده شناسايی شود. 

رزکسيون ( برداشت ) قسمتی از روده و استومی نيز ممکن است به صورت موقت نياز باشد. اگر آبسه محدود باشد ويا در قسمتی محصور شده باشد، به خاطرگسترش آهسته تر عفونت علائمی مانند تب و لرز ، ضعف عمومی و يا حساسيت موضعی شکم به صورت متناوب و با روند کند تری ممکن است بروز کند. اين نوع آبسه را ميتوان توسط يک سوزن بلند از طريق سطح پوست با هدايت مستقيم سی تی اسکنر تخليه کرد، اين پروسه به طور موقت عفونت را کنترل خواهد کرد و نيز اجازه مداخله برای انتخاب درمان با روش جراحی را ( جراحی انتخابی ) به بيمار ميدهد که شامل رزکسيون ( برداشت ) قسمتی ازروده بدون نياز به استومی موقتی ميباشد. 

اگر آبسه و فيستول مربوط به مقعد باشد بايد درمان توسط جراح با دقت و مراقبت خيل زياد صورت بگيرد تا به اسفنکتر مقعد ( عضله مقعد) آسيب وارد نشود. اگر اسفنکتر ( عضله مقعد ) آسيب ببيند ، ممکن است بيمار دچارمشکل بی اختياری در دفع بشود. بيشتر آبسه ها و فيستولها ممکن است با درمان دارويی توسط آنتی بيوتيکها و تنطيم کننده های سيستم ايمنی بدن درمان بشوند.  

آيا تکنيک جديدی در جراحی برای بيماری کرون وجوددارد؟

استفاده از روش " لاپاروسکوپی " يا" ميکرواينواسيو " به تازگی مورد حمايت قرار گرفته است ، زيرا دردهای پس از عمل جراحی را کاهش ميدهد ، زمان بستری شدن را کوتاه ميکند ، و زخم کمتری ايجادميکند . اين نوع از جراحی " ميکرواينواسيو " برای بيماری کرون هم درمواقع اورژانس و هم برای جراحی انتخابی بکار برده شده است. اما برای جراحی اورژانسی توصيه نميشود  ، زيرا اين روش هنوز يک تکنيک جديد است و نياز به ارزيابی بيشتری دارد. 

شانس عود مجدد بيماری کرون بعد از جراحی چقدر است؟

 در بزرگسالان ، بازگشت مجدد بيماری کرون با علائمی مانند درد ، تب ، کاهش وزن و اسهال به اين شرح ميباشد : 

حدود 20% از بيماران دو سال پس از جراحی علائم راداشتند. حدود 30% از آنها پس از سه سال و حدود 50% درصد از ايشان بعد از گذشت پنج سال علائم عود مجدد بيماری کرون در آنها بروز کرده است. به طور متوسط زمان عودمجدد را حدود پنج سال ميتوان در نظر گرفت. زمانی که بيماری کرون عود ميکند ،معمولا در محل " آناستوموز " يا " ايلئوستومی " بروزمی کند. خيلی مهم است که بدانيم علائم و نشانه های بيماری کرون در افراد مختلف کاملا متفاوت از هم ميباشد.  اين بررسی ها فقط در حد آمارگيری است و به عنوانيک تفسير دقيق برای بررسی زمان عود مجدد بيماری کرون قابل استناد نمی باشد. استفاده از داروهای جديدتر مانند عوامل  " 5 آ اس آ " و داروهای تنظيم کننده سيستم ايمنی بدن ممکن است بتوانند احتمال عود مجدد بيماری کرون را کاهش دهند. همچنين ،  احتمال عود ، با رزکسيون ( برداشت ) اصل قسمت مبتلا به کرون نيز   متفاوت   است .  بعداز " پروکتوکولکتومی" با " ايلئوستومی " مقدار تناوب بازگشت مجدد بيماری کرون کمتر از20 درصد است. متاسفانه در مورد بازگشت مجدد بيماری کرون در اطفال و کودکان اطلاعات کاملا محدودی وجود دارد که قابل استناد نيست.  

آيا در صورت عود مجدد بيماری کرون بيمار نياز به عمل جراحی مجدد خواهد داشت؟

در اغلب موارد ، در عود مجدد بيماری کرون ، بيماران به درمانهای دارويی پاسخ مناسب و مثبتی داده اند،  درواقع فقط 40 تا 50 درصداز بيماران که دارای علائم عود مجدد بيماری بودند نياز به عمل جراحی دوم پيداکردند. بيمارانی که نياز به  سومين جراحی هم پيدا ميکنند حدود 10 الي 30 درصدهستند. عمل جراحی پايان خط درمان نيست ، بلکه در اصل قسمتی از روند مراقبت ازبيمار ميباشد. ترکيبی از درمان دارويی و عمل جراحی برنامه ريزی ميشود تا بيماران مبتلا به بيماری کرون بتوانند زندگی را با کيفيت بهتر و پر بارتر ادامه دهند. 


 

 


printrating
  نظرات

نظری وجود ندارد.

اخبار سایت

چرخش روزگار بار دگر سالی نو بر دوش نسیم بهاری نهاد تا این امانت سبز را نزد ما آورد.
مصاحبه با دکترعزیزی در مورد تاثیرلیزردردرمان همورویید

: روش‌های درمان هموروييد - ليزرمعجزه نمی‌كند طی سال‌های اخير با تحول در روش‌های درمان هموروييد يابواسير، تنها راه درمان اين بيماری عمل جراحی نيست، بلكه روش‌هايی نيز وجود داردكه مشكلات و دردهای بعد از عمل جراحی را ندارد. اما در جامعه با تبليغات غير واق...
توصیه های پزشکی

: با توجه به فصل گرما مصرف فراوان مايعات بخصوص آب ، آب ميوه های طبيعی، ميوه و سبزيجات تازه توصيه ميشود. از مصرف غذاهای صنعتی وکنسروی، نوشابه های گازدار ، فست فودها جدا خودداری نماييد. دوستدار شما دکتر رسول عزيزی
پاسخ سوالها

: باعرض پوزش به دلیل غیرفعال بودن بخش سوالات لطفا سوال خود را به razizimd@gmail.com ایمیل کنید.
دوستان و هموطنان عزیز و ارجمند و بخصوص بیماران گرامی که بنحوئی اینجانب در خدمتشان بودم : نوروز فرخنده، یادگار نیاکان پیام آور دوستی و عشق و مهر را شادباش می گویم و آرزو دارم سالی همراه با تندرستی وکامیابی و سرشار از شادی داشته باشید و رنجوری و بیماری را در سالی که به پایانش رسیدیم باقی بگذارید و در سال جدید سالم و سر حال و شاد باشید. توصیه من به شما این است که پیام های بهداشتی را جدی بگیرید و هنگام مشاهده وضع و حالت غیر عادی به پزشک خودتان مراجعه و از انجام آزمایشات لازم غافل نباشید. استفاده و خوردن مواد فیبر دار و از جمله سبزیجات و میوه های مختلف شما را از ابتلا به بیماری های روده با در صد زیاد ایمن میکند. ورزش و خوردن مایعات و مخصوصا آب به مقدار حداقل 7-8 لیوان در روز بسیار پر اهمیت است، خواهش میکنم مورد توجهتان قرار دهید. سایت من با اطلاعاتی که در مورد بیماریهای کولورکتال در اختیار شما قرار داده مرتب به روز رسانی میشود و همچنان در دسترس شما قرار دارد . سعی میکنیم سئوالات شما را با همکاری دوستان در اولین فرصت جواب دهیم و راهنمائی لازم را در اختیارتان قرار دهیم. اگر در سال گذشته سوال یا درخواستی مطرح کردید که پاسخ داده نشده از شما پوزش میطلبیم . کثرت درخواستهای مشاوره و سوالات باعث شد تا پاسخ عده ای از عزیزان به موقع داده نشود. لطفن در صورت نیاز دوباره درخواست و یا سوال خود را فقط از طریق آدرس ای میل razizimd@gmail.com ارسال نمایید. با آرزوی سلامتی شما دوستدار شما دکتر رسول عزیزی