بواسیر

تاریخ ایجاد: شنبه 30 خرداد 1394 تعداد بازدید: 5716 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: host
بواسیر

 

هموروئيد

بيماری هموروئيد ( بواسير) به دو دسته  داخلی و خارجی تقسيم می شود. هموروئيد خارجی در يک سوم انتهايی کانال مقعدی  و در قسمت دوردست خط دندانه دار قرار دارد و بوسيله آنودرم پوشيده شده است. هموروئيد داخلی در قسمت نزديک خط دندانه دار قرار دارد و بوسيله اپيتليوم ستونی يا اپيتليوم در حال تغيير پوشيده شده است. از آنجایی که اين بافت هاروی هم خوابيده از لحاظ احشايی فاقد اعصاب می باشند، در نتيجه به لمس، درد ياحرارت حساس نبوده و همين امر باعث می شود تا هر عملی به راحتی در مطب دکتر قابل بررسی و انجام باشد. هموروئيد داخلی براساس اندازه و علائم بالينی به درجات مختلفی تقسيم ميشود. هموروئيدهای مخلوط يا ترکيبی شامل هر دو نوع هموروئيد داخلی و خارجی می شود.                                                    

                                              

علائم هموروئيد

بسياری از بيمارانی که به علت ناراحتی هموروئيد به مطب پزشک مراجعه می کنند مبتلا به ساير مشکلات مقعدی مانند خارش، ترک خوردگی مقعد، فيستول و جای زخم های پوستی نيز می باشند. دريافت تاريخچه دقيق بيمار و معاينات فيزيکی شامل انجام  آنوسکوپی بوسيله متخصص ضروری بوده و معمولا منجر به تشخيص صحيح می شود. وجود يا عدم وجود خونريزی، مقدار،تعداد و زمان خونريزی و پرولاپس بايد عنوان شود. بيماران مبتلا به هموروئيد ممکن است از خونريزی، بيرون زدگی مخاطی، درد، ترشحات مخاطی، سختي رعايت بهداشت منطقه مقعد، احساس عدم تخليه کامل مدفوع و مشکل اختلال زيبايی شکايت داشته باشند. ازآنجا که برخی داروها، رژيم غذايی و عادات غذايی نسنجيده منجر به بروز يبوست يااسهال و يا تشديد آن می شود، تاريخچه دقيقی از نوع رژيم غذايی و دارويی نيز بايداز بيمار به طور کامل دريافت شود. علائم هموروئيد خارجی معمولا به دنبال لخته خون در محل ايجاد می شود و در معاينات بالينی برجستگی متمايل به آبی رنگ و حساس درناحيه مقعد و در قسمت دوردست خط دندانه دار مشاهده می شود. هموروئيد خارجی لخته شده  ممکن است به علت نکروز فشاری دچار خونريزی شود و به دنبال هموروئيد خارجی و داخلی جای زخم در پوست منطقه ايجادمی شود. جای زخم خارجی در پوست چين های پوستی هستند که از حاشيه مقعد شروع ميشوند. اين جای زخم ممکن است نتيجه نهايی وقوع همورئيدهای خارجی لخته شده در گذشته باشند. زخم های پوستی بزرگ شده يا هموروئيد خارجی ممکن است در رعايت بهداشت ناحيه مقعد اختلال ايجاد کرده و منجر به سوزش و خارش در ناحيه پيش مقعدی شود. هموروئيد داخلی تا زمانی که لخته، احتقان و سياه مردگی يا پرولاپس همراه با ورم در بيمار روی نداده است، بدون درد باقی مي ماند. علی رغم آنچه نوشته شد، حتی زمانی که هيچکدام از اين شرايط ذکر شده وجود ندارد، بيماران به فراوانی به مطب پزشک مراجعه کرده واز هموروئيد دردناک شکايت می کنند. وقتی که سايرمنابع ايجاد درد رد شد، بررسي های بيشتر در زمينه توصيفی که بيماران از درد خوددارند نشان مي دهد که بيشتر بيماران درد ناحيه مقعد را به صورت سوزش توصيف ميکنند. اين امر ممکن است به علت تحريک ناحيه پيش مقعدی به دنبال نشت مخاط يا مدفوع باشد که منجر به خارش مقعد می شود. خونريزی ازهموروئيد داخلی قرمز روشن بوده و با اجابت مزاج در ارتباط می باشد. خونريزی معمولادر انتهای تخليه مدفوع ديده می شود. بيماران ممکن است از چکيدن خون در توالت و ياوجود خون روی دستمال توالت شکايت داشته باشند. خونريزی همچنين ممکن است به علت مدفوع گاياک مثبت و يا در موارد نادر به علت تنقيه باشد.  پرولاپس بافت نرم هموروئيد ممکن است به صورت توده مقعدی،ترشحات مخاطی يا احساس عدم تخليه کامل بروز کند. فرد معاينه کننده بايد مطمئن شودکه آيا هموروئيد خودبه خود بهبود می يابد يا برای بهبود نياز به درمان دارد.

 

درمان هموروئيد

درمان هموروئيد داخلی علامت دار، از يک اطمينان بخشی ساده تا عمل جراحی برداشت هموروئيد متفاوت میباشد.درمان هموروئيد به سه دسته تقسيم می شود. اصلاح سبک زندگی و رژيم غذايی، اعمال غيرجراحی در مطب پزشک و برداشت هموروئيد با عمل جراحی. به طور کلی هموروئيد های دارای علائم کمتر مانند آنهايی که تنها باعث خونريزی های جزئی می شوند را می توان به آسانی از طريق اصلاح رژيم غذايی، تغيير در عادات مربوط به اجابت مزاج يا از طريق اعمال غير جراحی در مطب پزشک درمان نمود. هموروئيدهای دارای علائم بيشتر، مانند انواع درجه سه يا چهاراحتمال بيشتری دارد که نياز به عمل جراحی داشته باشند.


اصلاح سبک زندگی و نوع رژيم غذايی

از آنجا که  تلاش زياد هنگام اجابت مزاج، به علت يبوست يا اسهال، در طولانی مدت ممکن است منجر به بروز هموروئيد شود، هدف اصلی اين نوع درمان به حداقل رساندن تلاش لازم براي اجابت مزاج می باشد. اين امر معمولابا افزايش مصرف مايعات و فيبر در رژيم غذايی، ورزش های توصيه شده و افزودن مکملهای فيبر(پسيليوم) به رژيم غذايی، در بيمارانی که قادر به مصرف مقدار کافی فيبر در رژيم غذايی خود نمی باشند، حاصل می شود. علی رغم توصيه های فراوان، فيبرها تاثير زيادی در پيشگيری و بهبود بيماری هموروئيد نشان نداده اند. در يک مطالعه دو سو کور با استفاده از پسيليوم و دارونما، کاهش خونريزیی ناشی از هوروئيد با استفاده از پسيليوم مشاهده شده است، هرچند در مطالعات ديگر اين نتيجه زياد ديده نشده است. پسيليوم همراه با آب باعث افزايش آب در مدفوع و درنتيجه کاهش يبوست می شود. پسيليوم ممکن است در درمان اسهال نيز موثر باشد. اين ماده به صورت توده ای به مدفوع مايع اضافه شده و غلظت آن را افزايش و حجم آن راکاهش می دهد. اصلاح رژيم غذايی با مکمل های فيبر ( پسيليوم، متيل سلولز، کلسيم پليکربوفيل) يکی از درمان ها اصلی در بيماران مبتلا به هموروئيد می باشد. در اکثرموارد علائم خونريزی و درد طی يک دوره 6 هفته ای بهتر می شود. رژيم غذايی غنی ازفيبر (35-20 گرم در روز) شامل مصرف مقدار زيادی ميوه و سبزيجات به ويژه دربيمارانی که سابقه يبوست دارند، توصيه می شود. مشکل شايع در ارتباط با مکمل های فيبر عدم مصرف آنها با گذشت زمان توسط بيماران به علت ناخوشايند بودن آنها و ايجادنفخ، افزايش باد شکم و انقباضات شکمی دردناک می باشد. شروع  مکمل های فيبر دردوز کم و افزايش آهسته دوز تا زمان رسيدن به غلظت مناسب مدفوع، باعث می شود تامصرف آن برای بيماران قابل قبول تر باشد. در صورتی که اصلاح رژيم غذايی کمکی به درمان بيمار نکند ساير راه های درمان مورد استفاده قرار می گيرد. در اغلب مواردتغيير در عادات مربوط به اجابت مزاج علائم را بهبود می بخشد. اصلاح سبک زندگی ورژيم غذايی همراه با حذف ساير منابع ايجاد کننده خونريزی در اکثر بيماران مبتلا به بيماری هموروئيد مورد نياز می باشد.


درمان های غير جراحی در مطب پزشک

بستن با بند الاستيک روشی برای ثابت کردن بافت در محل می باشد که در ايالات متحده به فراوانی مورد استفاده قرار می گيرد.با اين روش می توان هموروئيد داخلی  درجه يک، دو  و سه را درمان نمود. اين روش شايعترين روشی است که در حال حاضر به صورت سرپايی برای درمان هموروئيد انجام می شود. باندالاستيک روی مخاط اضافی و  حداقل در فاصله 2 سانتي متری بالای خط دندانه دارقرار داده می شود که منجر به بند آمدن خون در بافت های بسته شده می شود. بافت بسته شده در عرض 5 تا 7 روز از بين می رود و زخم کوچکی باقی  می ماند که بهبوديافته و بافت را به اسفنکتر زير فيکس می کند. بستن با باند الاستيک بدر افرادمبتلا به هموروئيد درجه يک و دو، و در مواردی درجه سه، توصيه می شود. چندين نوع بست هموروئيد مانند بست مکنده به صورت تجاری در دسترس می باشد. استفاده از اين نوع بست هم برای بيمار و هم برای پزشک راحت می باشد. اين نوع بست، با مکانيسم مکنده خود، طوری طراحی شده است که برای بستن نياز به کمک دستيار و يا آنوسکوپ نداشته باشد. با قرار دادن بست به طور مستقيم بر روی محل مورد نظر و اندازه گير فاصله تاحاشيه مقعد با استفاده از علائم مرجع روی بست، می توان بست را  براي درمان هموروئيد داخلی علامت دار، به طور دقيق داخل رکتوم قرار داد. اورگان در مطالعه خودبر روی  480 بيمار مبتلا به هموروئيد، 97 درصد موفقيت در دو مورد از شرايط پيچيده اصلی بيماری ( خونريزی و عفونت پيش مقعد) با استفاده از اين نوع بست،گزارش کرده است. بستن با باند الاستيک به صورت بی خطر در شرايطی که بيمار در حالتهای مختلف قرار دارد قابل انجام می باشد، هرچند حالت خوابيده به شکم و به صورت دولا، بهترين حالت می باشد. براي اين کارنيازی به  بی حسی نمی باشد آماده سازی رکتوم با استفاده از تنقيه نيز ضرورتی ندارد اما در صورت تمايل ممکن است انجام شود. انعقاد خون با استفاده از نور مادون قرمز، دياترمی دوقطبی و الکترودرمانی باجريان مستقيم از ديگر درمان های اين بيماری می باشد که در مطب پزشک قابل انجام ميباشد.


هموروئيد خارجی

لخته خون حاد

بيماران دارای هموروئيدخارجی لخته شده معمولا از وجود توده ای دردناک در ناحيه پيش مقعدی شکايت دارند.درد به صورت سوزش توصيف می شود. درد به صورت ناگهانی شروع شده  و معمولا درعرض حدود 48 ساعت به حداکثر خود رسيده و بعد از روز چهارم تا حد قابل توجهی فروکش می کند. پوست روی هموروئيد لخته شده ممکن است نکروزه و زخم شده و در نتيجه شروع به خونريزی، ترشح و عفونت کند.


عمل جراحی برداشت هموروئيد(هموروئيدکتومی)


برداشت هموروئيد (هموروئيدکتومی) در بيماران مبتلا به هموروئيد ترکيبی خارجی و داخلی علامت دار، که به درمان های غير جراحی جواب نداده ويا اين گونه درمان ها برايشان مناسب نمی باشد، انجام می شود. اين موارد شامل بيماری شديد، بيماران مبتلا به شرايط ديگری مانند شکاف يا فيستول و بيمارانی که عمل جراحی برايشان ارجحيت دارد، می شود. تنها حدود 10- 5 درصد بيماران نياز به عمل جراحی هموروئيدکتومی دارند. عود مجدد در اين عمل شايع نمی باشد و اين روش موثرترين راه درمانی هموروئيد، به ويژه در انواع هموروئيد درجه سه، می باشد. هموروئيدکتومی را می توان با روش های مختلف و با استفاده از ابزارهای مختلف انجام داد، هرچندبيشتر اين روش ها، انواع مختلف روش های باز يا بسته می باشند. روش ميليگان- مورگان(روش باز) به فراوانی در انگلستان استفاده می شود. اين روش با استفاده از برش هموروئيد داخلی و خارجی انجام شده و زخم پوستی به صورت باز رها می شود تا در عرض يک دوره  8-4 هفته ای بهبود يابد. هموروئيدکتومی فرگوسن ( روش بسته) به صورت برش هموروئيد داخلی و خارجی انجام شده و زخم پوستی در همان ابتدا بسته می شود.


روش بست آهنی

روش بست آهنی را می توان در شرايطی که بيمار به حالت خوابيده به شکم و دولا، به حالت ليتوتومی، يا به حالت خوابيده به پهلوی چپ قرار گرفته،  با استفاده از بی حسی موضعی، نخاعی ياعمومی انجام داد. گشادکننده حلقوی مقعد در کانال مقعد وارد شده که بافت هايپرولاپس يافته را کاهش می دهد. مسدود کننده برداشته شده و بافت های پرولاپس يافته درون دهانه گشادکننده قرار می گيرد. سپس بخيه جمع شونده در فاصله 4 تا 6 سانتيمتری بالای خط دندانه دار و درون مخاط قرار داده می شود. بست آهنی حلقوی باز ميشود و سر آن به سمت نزديک به جمع کننده قرار می گيرد بخيه ها بسته شده و برای کشيدن انتهای آزاد بخيه ها از درون يک جفت منفذ در ديواره جانبی بست،  ازابزار مخصوص استفاده می شود. در حالی که بست آهنی بسته می شود کشش روی جمع کننده واردمی شود که اين امر باعث می شود تا مخاط پرولاپس يافته و قسمت هايي از بافت هموروئيد به درون پوششی کشيده شود. بست آهنی کاملا محکم شده و سپس شليک می شود.ابزار بايد پس از شليک، به مدت 20 ثانيه در نزديکی محل باقی بماند تا خون بند آيد.محل بست زده شده بايد از لحاظ بند آمدن خون به دقت معاينه شده و هرگونه محل خونريزی روی هم قرار داده شده و بسته شود. معاينه با استفاده از آنوسکوپ، هموروئيدداخلی دائمی را نشان خواهد داد. بايد به خاطر داشت که اين روش به طور کامل هموروئيد را از بين نمی برد، زيرا در اين روش تنها بافت ها به محل فيزيولوژيک خودبرگردانده می شوند. نمونه حلقوی ممکن است محتوی بافت های بريده شده و بخيه باشد.

 

خونريزی پس از عمل هموروئيدکتومی

خونريزی پس از عمل هموروئيدکتومی يکی از شرايط پيچيده نادر می باشد که تقريبا در 2 درصد افراد بروز می کند. عفونت منطقه گشاد شده به عنوان يکی از علت های مهم بروز خونريزی در نظر گرفته می شود، گرچه اين علت درمطالعه ای که اخيرا توسط "چِن" و همکارانش صورت گرفته است مورد بحث و ترديد قرار گرفته است.نتيجه اين مطالعه نشان می دهد مرد بودن بيمار پس از جراحی به عنوان عوامل خطر مطرح می باشند. اغلب بيماران به بستن يا تامپوناد با استفاده از کاتتر بالون دار فولی پاسخ می دهند. تقريبا 20-15 درصد بيماران ممکن است برای کنترل خونريزی پس از اين عمل نياز به استفاده از بخيه داشته باشند.شستشوی اوليه رکتوم به عنوان روشی برای جداکردن بيمارانی که خونريزی در آنها متوقف شده از آنهايی که نياز به رفتن به اتاق عمل دارند، پيشنهاد می شود. روش موثر ديگرشستشوی رکتوم در ابتدای عمل هموروئيد، به منظور از بين بردن لخته ها و خون، ميباشد. اين شستشو برای پيشگيری از مهاجرت لخته های قديمی که ممکن است منجر به علائم بالينی سردر گم کننده شوند، انجام می شود.

 

 

 

 

 


printrating
  نظرات

نظری وجود ندارد.

اخبار سایت

چرخش روزگار بار دگر سالی نو بر دوش نسیم بهاری نهاد تا این امانت سبز را نزد ما آورد.
مصاحبه با دکترعزیزی در مورد تاثیرلیزردردرمان همورویید

: روش‌های درمان هموروييد - ليزرمعجزه نمی‌كند طی سال‌های اخير با تحول در روش‌های درمان هموروييد يابواسير، تنها راه درمان اين بيماری عمل جراحی نيست، بلكه روش‌هايی نيز وجود داردكه مشكلات و دردهای بعد از عمل جراحی را ندارد. اما در جامعه با تبليغات غير واق...
توصیه های پزشکی

: با توجه به فصل گرما مصرف فراوان مايعات بخصوص آب ، آب ميوه های طبيعی، ميوه و سبزيجات تازه توصيه ميشود. از مصرف غذاهای صنعتی وکنسروی، نوشابه های گازدار ، فست فودها جدا خودداری نماييد. دوستدار شما دکتر رسول عزيزی
پاسخ سوالها

: باعرض پوزش به دلیل غیرفعال بودن بخش سوالات لطفا سوال خود را به razizimd@gmail.com ایمیل کنید.
دوستان و هموطنان عزیز و ارجمند و بخصوص بیماران گرامی که بنحوئی اینجانب در خدمتشان بودم : نوروز فرخنده، یادگار نیاکان پیام آور دوستی و عشق و مهر را شادباش می گویم و آرزو دارم سالی همراه با تندرستی وکامیابی و سرشار از شادی داشته باشید و رنجوری و بیماری را در سالی که به پایانش رسیدیم باقی بگذارید و در سال جدید سالم و سر حال و شاد باشید. توصیه من به شما این است که پیام های بهداشتی را جدی بگیرید و هنگام مشاهده وضع و حالت غیر عادی به پزشک خودتان مراجعه و از انجام آزمایشات لازم غافل نباشید. استفاده و خوردن مواد فیبر دار و از جمله سبزیجات و میوه های مختلف شما را از ابتلا به بیماری های روده با در صد زیاد ایمن میکند. ورزش و خوردن مایعات و مخصوصا آب به مقدار حداقل 7-8 لیوان در روز بسیار پر اهمیت است، خواهش میکنم مورد توجهتان قرار دهید. سایت من با اطلاعاتی که در مورد بیماریهای کولورکتال در اختیار شما قرار داده مرتب به روز رسانی میشود و همچنان در دسترس شما قرار دارد . سعی میکنیم سئوالات شما را با همکاری دوستان در اولین فرصت جواب دهیم و راهنمائی لازم را در اختیارتان قرار دهیم. اگر در سال گذشته سوال یا درخواستی مطرح کردید که پاسخ داده نشده از شما پوزش میطلبیم . کثرت درخواستهای مشاوره و سوالات باعث شد تا پاسخ عده ای از عزیزان به موقع داده نشود. لطفن در صورت نیاز دوباره درخواست و یا سوال خود را فقط از طریق آدرس ای میل razizimd@gmail.com ارسال نمایید. با آرزوی سلامتی شما دوستدار شما دکتر رسول عزیزی