زگیلهای مقعدی(آنال وارتز)

تاریخ ایجاد: شنبه 30 خرداد 1394 تعداد بازدید: 4176 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: host
زگیلهای مقعدی(آنال وارتز)

بيماری زگيلهای مقعدی چيست؟

زگيلهای مقعدی ( که" کنديلما اکومينيت" نيز خوانده ميشوند ( بيماری نسبتا شايع و آزار دهنده ای هست که بيشتر ناحيه اطراف مقعد را تحت تاثير قرار ميدهد. علاوه بر آن اين زگيلها ميتوانند سطوح اطراف دستگاه تناسلی را نيز آلوده نمايند.


      


آنها برای اولين بار به صورت لکه های کوچک ظاهرميشوند و اندازه آنها ممکن است کوچکتر از نوک يک سوزن باشد، و همچنين ممکن است به اندازه يک نخود بتوانند رشد کنند و بزرگ شوند.

معمولا زگيلهای مقعدی برای بيماری که به آنها آلوده  شده درد و ناراحتی مشهودی ايجاد نميکنند.

در نتيجه  ممکن است بيماران متوجه آلودگی به اين زگيلها نشوند.

 

اين زگيلهای مقعدی از کجا می آيند؟

اينطور به نظر ميرسد که اين زگيلها توسط ويروسهای پاپيلومای انسانی که نسبتا هم مسری هستند ايجاد ميشوند.

ويروس ميتواند از فردی به فرد ديگر منتقل شود و اين انتقال تقريبا به صورت تماس مستقيم انجام ميشود. ( يعنی بر اثر تماس مستقيم فردآلوده به زگيلها با شخص ديگر اين بيماری ميتواند منتقل شود)

 آيا هميشه نياز به خارج کردن و حذف اين زگيلها هست؟

بله ، اگر آنها از بدن فرد آلوده خارج نشوندميتوانند رشد کرده و تکثير شوند و به طور مدام بزرگ و بزرگتر شده و سطح آلودگی رادر بيمار افزايش دهند.

بعلاوه اينکه شواهدی از بروز سرطان در بيماران درمان نشده و آلوده به اين بيماری وجود دارد که نشان ميدهد افرادی که مدت زيادی به زگيلهای مقعدی آلوده بودند و تحت درمان قرار نگرفتند در مواردی اين زگيلها عامل ايجاد سرطان در اين گونه بيماران شده اند. 

چه روشهايی برای درمان در دسترس هستند؟

اگر زگيلها خيلی کوچک باشند و فقط در سطح اطراف مقعد بروز کرده باشند ,ميتوان آنها را با داروهايی درمان کرد که به طورمستقيم برای روی سطح زگيلها تجويز ميشوند.

اين روش در عين ساده بودن بايد توسط يک پزشک متخصص با دقت زياد انجام بگيرد تا از سطح پوست سالم اطراف زگيلها محافظت شود و فقط قسمتهای آلوده تحت درمان قرار بگيرند.

اين روش معمولا نياز به برنامه های متعدد با زمانبندی مشخص دارد تا در طی چند هفته درمان کامل انجام شود.

انواع ديگری از درمان برای از بين بردن سريعترزگيلهای مقعدی استفاده از کوتر الکتريکی ، روش جراحی و يا ترکيبی از هر دو روش ميباشد. 

جراحی با ليزر نيز ممکن است مورد استفاده قراربگيرد ولی مزيت بيشتری نسبت به ساير روشها ندارد.

اين روشها نتايج فوری در درمان دارند ولی برای اينکار بسته به تعداد زگيلها و محل قرار گيری آنها بايد از بی حسی موضعی و يا بی حسی نخاعی و يا بيهوشی عمومی استفاده کرد.

 

برای درمان زگيلهای داخل کانال مقعد معمولا تجويزدارويی روش مناسبی نمی باشد و در اغلب بيماران نياز به درمان توسط کوتريزه کردن ويا جراحی می باشد.

 

آيا غالبا درمان بايد با بستری شدن در بيمارستان انجام شود؟

خير، تقريبا درمان توسط روش استفاده از کوتر و برشو حذف زگيلهای مقعدی هميشه به صورت درمان سرپايی در مراکز درمانی انجام ميشود وبيمار پس از اتمام کار ميتواند به خانه برگردد.

 

بعد از درمان با روش کوتر چقدر زمان براي بازگشت به کارو فعاليت روزانه برای من نياز است؟

اين مساله بستگی دارد به وضعيت بيمار از لحاظ ميزان سطح گستردگی بيماری که زگيلهای آن  پاکسازی و حذف شده اند. ا

غالب بيماران در حد متوسطی از آلودگی هستند و ممکن است برای آنها داروی مسکن نيز تجويز شود.

بسته به ميزان وسعت بيماری ، بيشتر بيماران درمان شده با روش کوتر پس از يک روز ميتوانند فعاليتهای روزمره را از سر بگيرند، در حاليکه عده ديگری که سطح بيماری آنها بيشتر بوده ممکن است تا چند روز نتوانند به سرکار و فعاليت روزمره برگردند.

 

آيا همين يک روش برای درمان قطعی بيماری زگيلهای مقعدی کافی خواهد بود؟

متاسفانه در بيشتر موارد اينطور نيست.

حتی با درمان توسط روش کوتر و جراحی که فورا زگيلهارا حذف می کند ، باز هم تعدادی از بيماران مجددا بعد از درمان زگيلهای مقعدی جديددر آنها نمودار ميگردد.

اين بازگشت زگيلها به اين دليل رخ ميدهد که ويروسهای عامل آلودگی بيماران به اين بيماری ميتوانند تا مدت 6 ماه و يا بيشتر به صورت پنهان در بافتهايی از بدن که ظاهر سالمی دارند قبل از آغاز به توسعه مجددزگيلها زنده بمانند و بعد از درمان مجددا عامل آلودگی بيمار شوند.

غالب زگيلهای جديد از طريق ويروسهای پنهان شده دربافتهای سالم توسعه و رشد پيدا ميکنند و عود مجدد بيماری به معنی رشد زگيلهای درمان شده نميباشد.

همچنين رشد و تکثير زگيلهای جديد با کمک روش استفاده از محلولهای شيميايی و روش استفاده از کوتر الکتريکی در مطب پزشک قابل درمان شدن هستند.

اين درمانها در ابتدا بايد با زمانبندی به صورت چندهفته يکبار انجام شوند تا توسعه زگيلهای جديد به مرور کمتر شده و نيز اندازه آنهاکوچکتر شده و به حداقل تعداد برسند.

گاهی اوقات توسعه زگيلهای مقعدی جديد در بيمار خيلی سريع صورت ميگيرد به طوری که درمان آنها در مطب کاملا ناخوشايند خواهد بود.

در چنين شرايطی ، نياز به معاينه مجدد جراحی به صورت سرپايی خواهد بود و گاهی نيز تا سه مرتبه مراجعه به جراح ممکن است توصيه شود. 

اين درمان معمولا تا چه مدتی ادامه خواهد داشت؟

پيگيری معاينات تا چند ماه پس از مشاهده آخرين زگيلها لازم خواهد بود تا اطمينان حاصل شود که زگيلهای بيشتری از ويروسهای زنده درسلولهای سطح پوست به وجود نيايند.

 

چگونه ميتوان از آلودگی مجدد به زگيلهای مقعدی جلوگيری کرد؟

در بيشتر موارد زگيلهای مقعدی پس از پاکسازی کامل آنها به طور مکرر دوباره عود ميکنند ، از آنجا که عامل عود مجدد اين بيماری ويروسهای پنهان در بافتهای سالم بدن هستند ،ميتوان برای جلوگيری از فعال شدن آنهابه توصيه های زير عمل کرد. 

ادامه روند معاينات برای چند ماه بعد ازاينکه آخرين زگيلها بروز کردند شانس ابتلا به اين بيماری را  کاهش خواهد داد . اين کاهش هم از لحاظ نابودی کامل زگيلها و هم از لحاظ نابودی ويروسهای پنهان شده که عامل توليد آنها هستند خواهد بود.   

 پرهيز از تماس جنسی با افرادی که به زگيلهای مقعدی و يا زگيلهای دستگاه تناسلی آلوده هستند.

خيلی از افراد ممکن است نسبت به چنين وضعيتی ناآگاه باشند و پرهيز از تماس جنسی حتی در روابط بين زوجين ميتواند خطر آلودگی به اين ويروس مسری را که عامل توسعه زگيلهای مقعدی است به شدت کاهش دهد.

برای احتياط نياز است که شرکای جنسی نيز از لحاظ آلوده بودن به اين بيماری تحت معاينه قرار بگيرند ، حتی اگر نشانی از اين بيماری در ظاهر ندارند.

 

 


printrating
  نظرات

نظری وجود ندارد.

اخبار سایت

چرخش روزگار بار دگر سالی نو بر دوش نسیم بهاری نهاد تا این امانت سبز را نزد ما آورد.
مصاحبه با دکترعزیزی در مورد تاثیرلیزردردرمان همورویید

: روش‌های درمان هموروييد - ليزرمعجزه نمی‌كند طی سال‌های اخير با تحول در روش‌های درمان هموروييد يابواسير، تنها راه درمان اين بيماری عمل جراحی نيست، بلكه روش‌هايی نيز وجود داردكه مشكلات و دردهای بعد از عمل جراحی را ندارد. اما در جامعه با تبليغات غير واق...
توصیه های پزشکی

: با توجه به فصل گرما مصرف فراوان مايعات بخصوص آب ، آب ميوه های طبيعی، ميوه و سبزيجات تازه توصيه ميشود. از مصرف غذاهای صنعتی وکنسروی، نوشابه های گازدار ، فست فودها جدا خودداری نماييد. دوستدار شما دکتر رسول عزيزی
پاسخ سوالها

: باعرض پوزش به دلیل غیرفعال بودن بخش سوالات لطفا سوال خود را به razizimd@gmail.com ایمیل کنید.
دوستان و هموطنان عزیز و ارجمند و بخصوص بیماران گرامی که بنحوئی اینجانب در خدمتشان بودم : نوروز فرخنده، یادگار نیاکان پیام آور دوستی و عشق و مهر را شادباش می گویم و آرزو دارم سالی همراه با تندرستی وکامیابی و سرشار از شادی داشته باشید و رنجوری و بیماری را در سالی که به پایانش رسیدیم باقی بگذارید و در سال جدید سالم و سر حال و شاد باشید. توصیه من به شما این است که پیام های بهداشتی را جدی بگیرید و هنگام مشاهده وضع و حالت غیر عادی به پزشک خودتان مراجعه و از انجام آزمایشات لازم غافل نباشید. استفاده و خوردن مواد فیبر دار و از جمله سبزیجات و میوه های مختلف شما را از ابتلا به بیماری های روده با در صد زیاد ایمن میکند. ورزش و خوردن مایعات و مخصوصا آب به مقدار حداقل 7-8 لیوان در روز بسیار پر اهمیت است، خواهش میکنم مورد توجهتان قرار دهید. سایت من با اطلاعاتی که در مورد بیماریهای کولورکتال در اختیار شما قرار داده مرتب به روز رسانی میشود و همچنان در دسترس شما قرار دارد . سعی میکنیم سئوالات شما را با همکاری دوستان در اولین فرصت جواب دهیم و راهنمائی لازم را در اختیارتان قرار دهیم. اگر در سال گذشته سوال یا درخواستی مطرح کردید که پاسخ داده نشده از شما پوزش میطلبیم . کثرت درخواستهای مشاوره و سوالات باعث شد تا پاسخ عده ای از عزیزان به موقع داده نشود. لطفن در صورت نیاز دوباره درخواست و یا سوال خود را فقط از طریق آدرس ای میل razizimd@gmail.com ارسال نمایید. با آرزوی سلامتی شما دوستدار شما دکتر رسول عزیزی